Politika kakovosti

V PODJETJU EKO D.O.O. SMO VZPOSTAVILI SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

NAŠE TEMELJNO VODILO JE:

 • izpolnjevanje zahtev in pričakovanj odjemalcev
 • donosnost naložb in ekonomska dodana vrednost
 • stalna kakovosti naših storitev in proizvodov
 • nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti
 • vključenost zaposlenih pri doseganju skupnih ciljev podjetja

NAŠE POSLANSTVO JE:

 • ekološke meritve in varstvo okolja
 • ravnanje z industrijskimi odpadki

VIZIJA PODJETJA JE:

 • Postati v slovenskem prostoru regijsko priznano podjetje na področju varstva okolja.

ZATO JE NAŠA OBVEZA:

 • da vse aktivnosti potekajo skladno z vzpostavljenim sistemom kakovosti
 • zagotavljanje naših aktivnosti na strokoven, ekonomsko optimalen in naročnikom prijazen način
 • uporaba mednarodno priznanih tehnik in metod
 • sodelovanje z zanesljivimi dobavitelji in podizvajalci, ki jih sprejemamo kot poslovne partnerje
 • stalno zadovoljstvo naših naročnikov, s katerimi gradimo dolgoročno partnersko sodelovanje
 • skrb za zadovoljstvo zaposlenih in vključenost slehernega v vzpostavljeni sistem
 • redno spremljanje in izboljševanje procesov, storitev in izdelkov
 • delovanje celotnega podjetja skladno z zakonsko regulativo
 • nemoteno delovanje analitskega laboratorija skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025 in zastavljeno Politiko kakovosti
 • postavitev ciljev, ki jih poznamo, jih spremljamo in nadzorujemo
 • dajati zgled zaupanja in odgovornosti

VSAK ZAPOSLENI JE V OKVIRU SVOJIH DEL IN NALOG ODGOVOREN ZA URESNIČEVANJE ZASTAVLJENE POLITIKE KAKOVOSTI PODJETJA.