Meritve emisij snovi v zrak

V podjetju izvajamo meritve emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, za kar imamo pridobljeno akreditacijsko listino LP-064 ter s strani pristojnega ministrstva RS izdano pooblastilo za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja v obsegu, ki vključuje:

 • izdelava načrta meritev emisije snovi v zrak, vključno z določitvijo ciljev merjenja emisij snovi in opredelitvijo za emisijo snovi v zrak pomembnih parametrov obratovanja naprave;
 • izdelava strategije vzorčenja in vzorčenje odpadnih plinov;
 • izdelava načrta za beleženje časa obratovanja naprave in ocenjevanje letnega časa obratovanja naprave zaradi izdelave ocene o letni emisiji snovi v zrak;
 • merjenje in vrednotenje parametrov stanja odpadnih plinov in obratovalnih parametrov,
 • merjenje prostorninskega pretoka odpadnih plinov in izračun masnega pretoka snovi v odpadnih plinih, emisijskega deleža, stopnje zmanjšanja emisij, količine vlaken in emisijskega faktorja, če je s predpisi o emisiji snovi v zrak zanje določena mejna vrednost,
 • ocenjevanje razpršene in ubežne emisije snovi v zrak,
 • izračunavanje emisijskih faktorjev, če so za napravo, za katero se izvajajo prve meritve ali obratovalni monitoring, določene njihove mejne vrednosti,
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah emisije snovi in izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak,
 • merjenje koncentracije snovi v odpadnih plinih ter preračunavanje rezultatov meritev na enoto prostornine suhih ali mokrih odpadnih plinov pri normnih pogojih  in na predpisano računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih, če je njena  vrednost za posamezen vir onesnaževanja določena s predpisi o emisiji snovi v zrak, z akreditiranimi metodami, ki so navedeni v prilogi k akreditacijski listini LP-064 in veljavnem pooblastilu oznake 35445-6/2021-2550-2.

Z meritvami emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, s kalibriranimi instrumenti na terenu in v laboratoriju  ugotavljamo oddajanje snovi iz posamezne naprave v zrak, ki se izraža kot:

 • koncentracija snovi v odpadnih plinih,
 • masni pretok snovi v odpadnih plinih,
 • količina vlaken v odpadnih plinih,
 • emisijski delež ali
 • emisijski faktor.

Za podrobnejše informacije o izvedbi emisijskega monitoringa odpadnih voda kontaktirajte kontaktno osebo.

Kontaktna oseba
g. Niko Črešnik, univ. dipl. inž. kem. inž.
T: 08/2051326
GSM.: 031 482 814
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.