Strokovne ocene o vplivih na okolje

V podjetju vam iz stališča varstva okolja v okviru svojih pooblastil pripravimo različne strokovne ocene in programe obratovalnih monitoringov v skladu z veljavno zakonodajo.

Strokovne ocene vplivov emisij snovi v zrak iz naprave

Če za obratovanje naprave ali za njeno spremembo po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l.RS, št.:31/07, 70/08, 61/09, 50/13 in 48/22), ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja in zaradi posega v okolje zaradi gradnje naprave ali njene spremembe ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vam izdelamo strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak iz naprave. Strokovno oceno je potrebno izdelati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Program obratovalnega monitoringa

Za potrebe pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja vam v skladu z zahtevo  Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l.RS, št.:31/07, 70/08, 61/09, 50/13 in 48/22) izdelamo predlog Programa oz. Program obratovalnega monitoringa.

Kontaktna oseba
g. Niko Črešnik
T: 08/2051326
GSM.: 031 482 814
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Strokovna ocena o skladnosti naprave s predpisi

Če za  obratovanje ali vsako večjo spremembo v obratovanju naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo ali neposredno ali posredno v vode, ni potrebno  pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s prvim in tretjim odstavkom 27. člena Uredbe o emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 in 75/22), vam izdelamo strokovno oceno o skladnosti naprave s predpisi. Strokovno oceno je treba izdelati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Kontaktna oseba
g. Primož Karlovšek, univ.dipl.biokem.
T: 08/2051327
GSM.: 041 658 220
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.