Emisijski monitoring odpadnih voda

V podjetju izvajamo emisijski monitoring odpadnih voda, za kar imamo pridobljeno akreditacijsko listino LP-064 ter s strani pristojnega ministrstva RS izdano pooblastilo. V okviru veljavnega pooblastila izvajamo naslednje aktivnosti:

 • merjenje pretoka odpadne vode med vzorčenjem,
 • vzorčenje odpadne vode,
 • merjenje parametrov odpadne vode med vzorčenjem in analiza vzorca odpadne vode za naslednje parametre:
  • splošni parametri: temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, usedljive snovi, prevodnost,
  • splošni postopki: homogenizacija vzorcev, konzerviranje vzorcev,
  • ekotoksikološki parameter: strupenost na vodne bolhe,
  • anorganski parametri: železo, klor-prosti, celotni dušik, amonijev dušik, klorid, sulfat, celotni fosfor,
  • organski parametri: KPK,  BPK5, celotni ogljikovodiki (mineralna olja).
 • vrednotenje emisije snovi, emisijskega deleža oddane toplote ter izračun letne količine
  odpadne vode in letne količine nevarnih snovi,
 • izračun emisijskega faktorja ali učinka čiščenja odpadne vode,
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah, skladno z obliko, ki jo določajo predpisi s
  področja odvajanja odpadnih voda.

Z emisijskim monitoringom odpadnih voda, s kalibriranimi instrumenti na terenu in v laboratoriju ugotavljamo emisijo onesnaževal v vode ali kanalizacijo, ki nastajajo pri odvajanju odpadne vode in jih izražamo s:

 • parametri onesnaženosti odpadne vode,
 • količino snovi,
 • emisijskim faktorjem ali
 • učinkom čiščenja čistilne naprave.

Za podrobnejše informacije o izvedbi emisijskega monitoringa odpadnih voda kontaktirajte kontaktno osebo.

Kontaktna oseba
g. Primož Karlovšek, univ.dipl.biokem.
T: 08/2051327
GSM.: 041 658 220
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.