Obdelava odpadkov

Odpadne oljne emulzije

V podjetju imamo vzpostavljen proces za obdelavo odpadnih oljnih emulzij, s katerim odstranjujemo naslednje vrste odpadkov:

  • Odpadne oljne emulzije; oznaka odpadka 12 01 09* (strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo halogenov) – nastajajo v kovinsko predelovalni industriji kot hladilno mazalno sredstvo pri obdelavi kovinskih izdelkov.
  • vodno pralne tekočine ; oznaka odpadka 12 03 01* - nastajajo pri pranju zamaščenih obdelovalnih strojev, naprav, kovinskih delov,..
  • zaoljene vode; oznaka odpadka 13 05 07*(z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode) – nastaja pri čiščenju oljnih lovilcev, rezervoarjev ipd.

Oljne emulzije so v času uporabe izpostavljene različnim obremenitvam (povišana temperatura, …), kar vodi k spremembam njihovih lastnosti in posledično do zmanjšane uporabnosti v izbranem delovnem procesu. Posledično je potrebno oljne emulzije redno izmenjevati, tako nastale odpadne oljne emulzije (OOE) pa pred odstranitvijo, zaradi škodljivih vplivov na okolje, ustrezno obdelati. Pri obdelavi oziroma čiščenju OOE je v večini primerov zaradi različnih obremenitev in dodatkov v času uporabe ter prevladujočega deleža sintetičnih olj, ki izpodrivajo mineralna, potrebno izbrati souporabo različnih fizikalnih in kemijskih postopkov čiščenja oziroma večstopenjsko tehnologijo čiščenja na osnovi koncentracije in fizikalnih lastnosti olj (delež sintetičnih /mineralnih olj) v emulziji ter velikosti kapljic. Le tako je možno dosegati predpisane zakonodajne zahteve, ki so vpeljane za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje.

Za odstranjevanje navedenih odpadkov imamo pridobljeno Okoljevarstveno dovoljenje.

Zaoljen kovinski mulj

V podjetju imamo vzpostavljen proces za obdelavo zaoljenih kovinskih muljev.  Zaoljeni kovinski mulji nastajajo v procesu obdelave kovinskih površin – brušenju, honanju, lepanju, ki so hlajeni s hladilnim mazalnim sredstvom – oljnim emulzijami. Oznaka navedenega odpadka je 12 01 18*.  Z fizikalnim procesom zaoljen kovinski mulj ločimo na trdno in tekočo fazo, katero nadalje obdelamo v proces za obdelavo odpadnih oljnih emulzij.

Za predelavo zaoljenega kovinskega mulja imamo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.

 

Za podrobnejše informacije o prevzemu in obdelavi nevarnih odpadkov  kontaktirajte kontaktno osebo.

Kontaktna oseba
g. Mirko Praprotnik
T: 08/2051328
GSM.: 051 650 261
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.