Kalibracija trajnih merilnikov

V podjetju izvajamo kalibracijo QAL 2 in redno letno testiranje AST delovanja merilne opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak, za naslednje parametre:

  • celotni prah
  • fluor in njegove plinaste anorganske spojine, izražene kot fluorovodik (HF)
  • plinaste anorganske spojine klora, izražene kot klorovodik (HCl)
  • živo srebro (Hg)
  • žveplov dioksid (SO2)
  • celotne organske snovi razen organskih delcev, izražene kot celotni ogljik (TOC)
  • ogljikov monokdsid (CO)
  • dušikovi oksidi (NOx)
  • kisik (O2) in
  • volumski pretok.

Za kalibracijo trajnih merilnikov imamo pridobljeno akreditacijsko listino LP-064 ter s strani pristojnega ministrstva RS izdano pooblastilo št: 35435-6/2018-2.

Za podrobnejše informacije o izvedbi obratovalnega monitoringa za kalibracijo in redno letno testiranje kontaktirajte kontaktno osebo.

Kontaktna oseba
g. Niko Črešnik, univ. dipl. inž. kem. inž.
T: 08/2051326
GSM.: 031 482 814
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.