Dokumenti ravnanja z odpadki

Načrt gospodarjenja z odpadki

V sklopu izvedbe ekoloških storitev vam izdelamo  Načrt gospodarjenja z odpadki, ki ga predpisuje 27. člen Uredbe o odpadkih, Ur.l.RS št. 37/2015, 69/15, 129/20 in 77/22.

Načrt gospodarjenja z odpadki mora imeti povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, v skladu s katerim izvaja ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravna z odpadki.

Evidenčni list ravnanja z odpadki

Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora zagotoviti, da se za vsako pošiljko odpadkov, ki se premeščajo na območju RS, izpolni evidenčni list v skladu z uredbo o odpadkih (Ur.l.RS št. 37/2015, 69/2015,129/20 in 77/22).

Evidenčni list se izpolni z uporabi informacijskega sistema za ravnanje z odpadki, v primeru da kot izvirni povzročitelj ali kot drug imetnik odpadkov niste registrirani kot uporabnik informacijskega sistema, vam lahko kot zbiralec ali izvajalec obdelave izpolnimo evidenčni list in elektronsko podpišemo, če nas za to pisno pooblastite.

Poročila o nastalih odpadkih

Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane več kot 10 ton odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali so v posameznem koledarskem letu zaposlovali 10 ali več oseb, ne glede na vrsto zaposlitve, mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

V podjetju vam ob predložitvi potrebnih podatkov, za  potrebe poročanja o nastalih odpadkih in ravnanja z njimi, pripravimo poročilo za preteklo koledarsko leto.

Za podrobnejše informacije za pripravo dokumentacije kontaktirajte kontaktno osebo.

Kontaktni osebi
g. Mirko Praprotnik, komunalni inž.
T: 08/2051328
GSM.: 051 650 261
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

ga. Veronika Prikeržnik, dipl.upr.org.
T: 02 821 8059
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.