Načrt zaščite in reševanja za primer nesreče z nevarnimi snovmi

Obveščamo vas, da ima podjetje EKO ekoinženiring d.o.o. izdelan NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI.

Slednjega si je možno s predhodno najavo ogledati na sedežu podjetja EKO ekoinženiring d.o.o.